Công thức tính lượng nước cần uống cho cơ thể

70% cơ thể là nước. Chính vì vậy, uống đủ nước chính là biện pháp nhanh nhất cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài.

Hầu hết mọi người đều đã nghe mức độ cần thiết của việc uống 2 lít nước mỗi ngày. Sự thật không phải vậy. Trên thức tế, 2L là lượng nước trung bình mỗi người nên uống. Tuy nhiên, lượng nước thực tế mỗi người cần uống trong một ngày là khác nhau.

Do vậy, bạn có thể tính bằng công thức tính lượng nước cần uống như sau:

Cân nặng (lbs) x 0.5 = Lượng nước (oz)

Cân nặng (kg) = Lượng nước cần uống (oz) x 0.03 lít

Khi rút gọn, ta có công thức sau:

Lượng nước cần uống (lít) = Cân nặng (kg) x 0.03 lít (Công thức 1*)

Ví dụ: Đối với một người 50kg, công thức tính lượng nước cần uống được áp dụng như sau:

50 kg = 50 x 0.03 = 1.5 lít/ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *