Bút thử nước TDS cao cấp cho kết quả nhanh chính xác

100.000

  • Thiết bị thông minh cho phép đo lường và hiển thị chỉ số TDS – Nồng độ chất rắn hòa tan trong nước.